Wykonanie instalacji technologicznej chłodzenia glikolu

dla Boshoku Automotive (hala E, B, C). 

Opis:

Dostawa i wykonanie instalacji technologicznej chłodzenia glikolu o łącznej mocy chłodniczej 480 kW w hali: E, B, C, łącznik i obszar C7, Q7, F36.

Zakres prac obejmował:
 Dostawę, montaż i uruchomienie chillera o mocy chłodniczej 480 kW.
 Dostawę i montaż rurociągów DN25-DN150 wraz z izolacją o długości 580m.
 Dostawę i montaż pomp cyrkulacyjnych glikolu obiegu pierwotnego i wtórnego.
 Dostawę i montaż zbiornika glikolu typ otwarty przeponowy o pojemności V=7 m3.
 Dostawę i montaż armatury odcinająco-pomiarowej, regulacyjnej (zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory regulacyjne, manometry, termometry, odpowietrzniki, filtry).

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki / ul. Piaskowa

Okres realizacji:

grudzień 2014 – luty 2015 r.