Projekt i montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, hydrantów 

i instalacji sanitarnej dla budynku biurowego FM Logistic w Mszczonowie.

Opis:

Zakres prac obejmował:

 Wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 Dostawę, montaż i uruchomienie dachowych central wentylacyjnych wraz z instalacjami towarzyszącymi (chłodnice freonowe, agregaty skraplające, nagrzewnice wodne, automatyka i sterowanie).
 Dostawę i montaż instalacji wentylacji mechanicznej.
 Dostawę, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej o łącznej mocy chłodniczej Qch=252 kW.
 Rozbudowę i zwiększenie mocy grzewczej kotłowni gazowej do łącznej mocy grzewczej Qg=230 kW.
 Dostawę i montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej.
 Dostawę i montaż wewnętrznej instalacji wod-kan.

Lokalizacja:

Mszczonów

Okres realizacji:

lipiec 2015 – marzec 2016 r.