Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych, przyłączy sanitarnych

i kanalizacji podposadzkowej w Galeria Tomaszów.

Opis:

Prace w zakresie wykoania instalacji sieci zewnętrznych, przyłaczy sanitarnych i kanalizacji podposadzkowej w ramach inwestycji „Budowa Galerii Tomaszów”.

Zakres prac obejmował wykonanie:
– Sieci kanalizacji deszczowej.
– Rurociągu tłocznego PE315.
– Pompowni wód deszczowych o wydajności 90l/s.
– Separatora ropopochodnych i separatorów tłusczowych.
– Sieci wody p.poż PE110-PE160 wraz z 6 hydrantami zewnętrznymi.
– Przyłącza zewnętrznego kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody.
– Sieci kanalizacji sanitarnej.
– Kanalizacji podposadzkowa sanitarnej i technologicznej. 

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Okres realizacji:

grudzień 2015 – październik 2016 r.