Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przepustów drogowych 

w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726.

Opis:

Prace przeprowadzone w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Inowłódz – Dęborzeczka, etap I i etap II.

Zakres prac obejmował:
 sieć kanalizacji deszczowej dn200, dn300, dn400,
 studnie dn1200,
 osadniki deszczowe,
 sieć drenarska,
 zbiorniki chłonno-odparowujące,
 przepusty drogowe HDPE dn500, dn600, dn800,
 przepusty drogowe stalowe dn1000,
 przepust drogowy prefabrykowany na rzece,
 budowle melioracyjne na rowach,

Lokalizacja:

Droga wojewódzka nr 726 odcinek Inowłódz – Dęborzeczka

Okres realizacji:

maj 2015 – wrzesień 2016