Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej 

przy rozbudowie skrzyżowania ulic Legionów i Farbiarskiej w Tomaszowie Maz.

Opis:

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej przy rozbudowie skrzyżowania ulic Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmował:
 Sieć kanalizacji deszczowej.
 Sieć wodociągową z rur żeliwnych.
 Doszczelnienie istniejącego rurociągu wodny poprzez zastosowanie specjalnych doszczelniaczy kielichowych.
 Montaż osadników deszczowych.
 Montaż zasuw na sieci wodociągowej i prace towarzyszące inwestycji.

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Okres realizacji:

maj 2016 – lipiec 2016 r.