Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Portu Lotniczego Łódź.

Opis:

Zakres prac obejmował:

 Rozbiórkę i demontaż sieci kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych.
 Budowę kanalizacji deszczowej i instalacji SOS.
 Montaż ścieku liniowego.
 Montaż studni ściekowych przelotowych.
 Montaż studni dn1500, dn1200, dn2000.
 Montaż zasuw elektro-mechanicznych.
 Montaż piaskownika.
 Wykonanie dodatkowego drenażu.

Lokalizacja:

Łódź – Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

Okres realizacji:

llistopad 2015 – czerwiec 2016 r.