Wykonanie sieci technologiczych oraz sieci wod-kan

w Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

Opis:

W ramach Zadania nr 1.1., Zadania nr 1.2., Zadania nr 1.3.1a., Zadania nr 1.3.1b. wykonano:

 sieci technologiczne od dn125 do dn1000mm
 sieć kanalizacji deszczowej od dn160 do dn315mm
⇒ sieć wodociągową bytową od dn25 do dn110mm
 sieć kanalizacji sanitarnej dn200mm
 sieć wodociągową przeciwpożarową dn90 do dn160mm

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Okres realizacji:

listopad 2014 – styczeń 2016