Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Prologis Park Piotrków I.

Opis:

Wykonano wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
i tłocznej, której celem jest odprowadzenie ścieków do istniejącego rurociągu grawitacyjnego miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z terenu Prologis Park Piotrków I (hale DC1, DC2, DC3).

W ramach inwestycji wykonano:
 rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej – 1650m
 rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej – 332m
 przepompownie ścieków sanitarnych wraz z przyłączami elektrycznymi zasilania pomp – 3kpl
 demontaż szamb oraz przełączenia istniejących przykanalików do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

Piotrków Trybunalski

Okres realizacji:

listopad 2016 – czerwiec 2017 r.