Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych 

na obiekcie Segro Arvato w Strykowie.

Opis:

Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych na obiekcie Segro Arvato w Strykowie.

W ramach inwetycji wykonano:
 zewnętrzną instalację wody użytkowej o łącznej długości 298m
 zewnętrzną instalację wody ppoż o łącznej długości 1261m
 zewnętrzną instalację gazu o łącznej długości 220m
 zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 833m wraz z montażem szamb o łącznej pojemności 75m3
 zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2098m wraz z montażem 59 osadników ulicznych, separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika
 drenaż budowlany o łącznej długości 615m
 zbieracze drenażu rolniczego o łącznej długości 680m
⇒ zbiornik retencyjny o powierzchni w dnie 1736m2

Lokalizacja:

Stryków k/Łodzi

Okres realizacji:

maj – wrzesień 2017 r.