Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ulic

w Tomaszowie Mazowieckim (etap II).

Opis:

Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury, Bohaterów Getta Warszawskiego.

Zakres prac obejmował:

 sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC
 studnie dn1200
 osadniki deszczowe
 sieć kanalizacji sanitarnej (przyłącza)

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Okres realizacji:

czerwiec 2014 – listopad 2014