Kompleksowe wykonanie instalacji podposadzkowych w ramach inwestycji

VW Września (hale H4, H5, H7, H8, H10).

Opis:

Kompleksowe wykonanie instalacji podposadzkowych w ramach inwestycji VW Września (hale H4, H5, H7, H8, H10).

W ramach inwestycji wykonano:
 instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5400m
 instalacje podposadzkowe kanalizacji deszczowej o łącznej długości 635m
 montaż odwodnienia liniowego o łącznej długości ponad 600m
 kompleksowe wykonanie instalacji zewnętrznych wody i kanalizacji sanitarnej dla celów zaplecza budowy

Lokalizacja:

Września k/Poznania

Okres realizacji:

grudzień 2014 – marzec 2016