ZREALIZOWANE INWESTYCJE
  Budowa sieci zewnętrznych oraz instalacji wewnętrznych INDESIT Łódź
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z drogami w Koluszkach
  Budowa drogi dojazdowej z uzbrojeniem KR5 Park Przemysłowy Błonie Pass
  Budowa Targowiska Gminnego w Moszczenicy
  Dostawa i montaż instalacji ogrzewania i wentylacji FM Olszowa
  Budowa hali produkcyjnej na terenie VW MP w Polkowicach
  Budowa Stacji Obsługi Pojazdów i Maszyn Budowlanych BMTI Komorniki (sieci zew i wew)
  Instalacje uziemienia i połączenia wyrównawcze na obiekcie AIG Diamond Business Ursus
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowniami w Gminie Rząśnia
  Wykonanie prac ziemnych i montaż instalacji sieci podziemnych FM Mszczonów
  Dostawa i montaż instalacji sieci podziemnych FM Błonie
  Wykonanie stałych instalacji gaśniczych ciągów nawęglania Elektrownia Rybnik
  Montaż sieci podziemnej, budynku pompowni FIAT Polska - Bielsko Biała
  ...a także wiele innych
 

 

 

O FIRMIE | ZREALIZOWANE INWESTYCJE | REFERENCJE | PRZETARGI | SERWIS | KONTAKT