realizacje

SEGRO ARVATO STRYKÓW

Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych.

Lokalizacja: STRYKÓW

Okres realizacji: maj – wrzesień 2017 r.

W ramach inwetycji wykonano:

  • zewnętrzną instalację wody użytkowej o łącznej długości 298m, zewnętrzną instalację wody ppoż o łącznej długości 1261m, zewnętrzną instalację gazu o łącznej długości 220m, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 833m wraz z montażem szamb o łącznej pojemności 75m3, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2098m wraz z montażem 59 osadników ulicznych, separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika, drenaż budowlany o łącznej długości 615m, zbieracze drenażu rolniczego o łącznej długości 680m, zbiornik retencyjny o powierzchni w dnie 1736m2

PROLOGIS PARK PIOTRKÓW

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Prologis Park Piotrków I.

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski

Okres realizacji: listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Wykonano wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
i tłocznej, której celem jest odprowadzenie ścieków do istniejącego rurociągu grawitacyjnego miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z terenu Prologis Park Piotrków I (hale DC1, DC2, DC3).

W ramach inwestycji wykonano:

  • rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej – 1650m, rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej – 332m, przepompownie ścieków sanitarnych wraz z przyłączami elektrycznymi zasilania pomp – 3kpl, demontaż szamb oraz przełączenia istniejących przykanalików do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

GALERIA TOMASZÓW

Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych, przyłączy sanitarnych i kanalizacji podposadzkowej.

Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki

Okres realizacji: grudzień 2015 r. – październik 2016 r. 

Prace w zakresie wykoania instalacji sieci zewnętrznych, przyłaczy sanitarnych i kanalizacji podposadzkowej w ramach inwestycji „Budowa Galerii Tomaszów”.

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • sieci kanalizacji deszczowej, rurociągu tłocznego PE315, pompowni wód deszczowych o wydajności 90l/s, separatora ropopochodnych i separatorów tłusczowych, sieci wody p.poż PE110-PE160 wraz z 6 hydrantami zewnętrznymi, przyłącza zewnętrznego kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji podposadzkowa sanitarnej i technologicznej. 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 726

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przepustów drogowych w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726.

Lokalizacja: Droga wojewódzka nr 726 odcinek Inowłódz – Dęborzeczka

Okres realizacji: maj 2015 r. – wrzesień 2016 r.

Prace przeprowadzone w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Inowłódz – Dęborzeczka, etap I i etap II.

Zakres prac obejmował:

  • sieć kanalizacji deszczowej dn200, dn300, dn400, studnie dn1200, osadniki deszczowe, sieć drenarska, zbiorniki chłonno-odparowujące, przepusty drogowe HDPE dn500, dn600, dn800, przepusty drogowe stalowe dn1000, przepust drogowy prefabrykowany na rzece, budowle melioracyjne na rowach,

PROLOGIS PIOTRKÓW II HALA DC2A (AGATA MEBLE)

Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych na obiekcie Prologis Park Piotrków II hala DC2a (Agata Meble).

Lokalizacja: Majków Duży k/Piotrkowa Trybunalskiego

Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2016 r.

Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych na obiekcie Prologis Park Piotrków II hala DC2a (Agata Meble).

W ramach inwestycji wykonano:

  • zewnętrzną instalację wody użytkowej o łącznej długości 720m, zewnętrzną instalację wody ppoż o łącznej długości 1234m, zewnętrzną instalację gazu o łącznej długości 230m, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 833m wraz z montażem szamb o łącznej pojemności 75m3, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej czystej o łącznej długości 440m, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej brudnej o łącznej długości 962m wraz z montażem 67 osadników ulicznych.

UL. LEGIONÓW / FARBIARSKA W TOMASZOWIE MAZ.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej przy rozbudowie skrzyżowania.

Lokalizacja: TOMASZÓW MAZOWIECKI

Okres realizacji: maj 2016 r. – lipiec 2016 r.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej przy rozbudowie skrzyżowania ulic Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmował:

  • sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową z rur żeliwnych, doszczelnienie istniejącego rurociągu wodny poprzez zastosowanie specjalnych doszczelniaczy kielichowych, montaż osadników deszczowych, montaż zasuw na sieci wodociągowej i prace towarzyszące inwestycji.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Lokalizacja: ŁÓDŹ

Okres realizacji: listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r.

W ramach inwetycji wykonano:

  • rozbiórkę i demontaż sieci kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych, budowę kanalizacji deszczowej i instalacji SOS, montaż ścieku liniowego, montaż studni ściekowych przelotowych, montaż studni dn1500, dn1200, dn2000, montaż zasuw elektro-mechanicznych, montaż piaskownika, wykonanie dodatkowego drenażu.

FM LOGISTIC MSZCZONÓW

Projekt i montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, hydrantów i instalacji sanitarnej dla budynku biurowego FM Logistic w Mszczonowie.

Lokalizacja: MSZCZONÓW

Okres realizacji: lipiec 2015 r. – marzec 2016 r.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych, dostawę, montaż i uruchomienie dachowych central wentylacyjnych wraz z instalacjami towarzyszącymi (chłodnice freonowe, agregaty skraplające, nagrzewnice wodne, automatyka i sterowanie), dostawę i montaż instalacji wentylacji mechanicznej, dostawę, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej o łącznej mocy chłodniczej Qch=252 kW, rozbudowę i zwiększenie mocy grzewczej kotłowni gazowej do łącznej mocy grzewczej Qg=230 kW, dostawę i montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej, dostawę i montaż wewnętrznej instalacji wod-kan.

VW WRZEŚNIA

Kompleksowe wykonanie instalacji podposadzkowych w ramach inwestycji VW Września (hale H4, H5, H7, H8, H10).

Lokalizacja: Września k/Poznania

Okres realizacji: grudzień 2014 r. – marzec 2016 r.

Kompleksowe wykonanie instalacji podposadzkowych w ramach inwestycji VW Września (hale H4, H5, H7, H8, H10).

W ramach inwestycji wykonano:

  • instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5400m, instalacje podposadzkowe kanalizacji deszczowej o łącznej długości 635m, montaż odwodnienia liniowego o łącznej długości ponad 600m, kompleksowe wykonanie instalacji zewnętrznych wody i kanalizacji sanitarnej dla celów zaplecza budowy.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TOMASZÓW MAZ.

Wykonanie sieci technologiczych oraz sieci wod-kan.

Lokalizacja: TOMASZÓW MAZOWIECKI

Okres realizacji: listopad 2014 r. – styczeń 2016 r. 

W ramach Zadania nr 1.1., Zadania nr 1.2., Zadania nr 1.3.1a., Zadania nr 1.3.1b. wykonano:

  • sieci technologiczne od dn125 do dn1000mm, sieć kanalizacji deszczowej od dn160 do dn315mm, sieć wodociągową bytową od dn25 do dn110mm, sieć kanalizacji sanitarnej dn200mm, sieć wodociągową przeciwpożarową dn90 do dn160mm